کریسمس مبارک...

چون به سخن نوبت عیسی رسید      عیب رها کرد و به معنی رسید

عیب کسان را منگر و احسان خویش     دیده فرو بر به گریبان خویش...

پیشنهاد هدیه کریسمس :

برای دشمن خود: بخشش

برای رقیب: تحمل

برای دوستانت: قلبت

برای خودت:احترام

 *** Merry Christmas Baby ***


/ 1 نظر / 23 بازدید
عرفان22

[ماچ]