22 بهمن مبارک!

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم   در ره عشق سزاوارتر از صد مردیم

هر زمان بوی خمینی به سر افتد ما را   دور سید علی خامنه ای میگردیم

عشق یعنی یک خمینی سادگی      عشق یعنی با علی دلدادگی

عشق یعنی دست تو پرپر شده     عشق یعنی یک علی رهبر شده

عشق یعنی لا فتی الا علی        عشق یعنی رهبرم سید علی

22 بهمن مبارک...

  در اخر به اوباما هم میگم : Go Fly Your Kite...

/ 0 نظر / 36 بازدید