مکانی برای آنان که می خواهند بهترین باشند
(@_@)... A Place For Those Who Want To Be Best...(@_@) 
قالب وبلاگ
نويسندگان

دوست عزیز بدون شک هر فردی خواستار بهترین ویژگی های شخصیتی است که اعتماد به نفس بالا یکی از بهترین ویژگی های شخصیتی است. اگر شما هم یکی از افرادی هستید که دوست داریدازاعتماد به نفس بالایی برخوردار باشید فکر میکنم مطلب زیر بتونه کمک زیادی بهتون بکنه. البته این مطلب در صورتی میتونه به شما کمک کنه که دست به عمل بزنید و به خودتون کمک کنید.مسلما بیشترین چیزی که میتونه به شما کمک کنه  باور ، اراده و تلاش خود شماست.

 

تقویت اعتمادبه نفس 

اعتماد به نفس عبارت است از احساس اطمینان نسبت به خود به عبارت دیگر اعتماد به نفس یک فرد به نحوه احساس او در مورد «منِ» خویش بستگی دارد. شما در مورد خودتان چگونه فکر میکنید؟ایا نظر مساعدی نسبت به خودتان دارید و به خودتان احترام می گذارید؟اگرپاسخ شما به این سوال مثبت باشد در این صورت می توان گفت شما از یک «من» قوی و ایده ال بر خوردار هستید اما اگر شما نظر مساعدی نسبت به خود تان نداشته باشید و برای  خودتان احترام قائل نباشید می توان گفت که شما دارای «من» ضعیفی هستید. .مع الوصف باید گفت نظر فرد نسبت به خودش در موقعیت های مختلف زندگی یکسان نیست و ممکن است که او در یک موقعیت خودش راخوب و قوی بپنداردولی در موقعیت دیگری خود پنداری ضعیفی داشته باشد اما چیزی که تاسف اور است این است که اغلب ما معمولا بیشتر به جنبه های ضعیف خودمان اهمیت میدهیم و همه توجه مان را بر روی ضعفهایمان متمرکز میکنیم نه بر روی امتیازاتمان پس چاره کار چیست؟

نخستین قدم شما برای تقویت اعتماد به نفستان :

درک و فهم  این حقیقت باید باشد که اعتماد به نفس در واقع همان نظر و عقیده ای است که شما راجع به خودتان دارید اگاهی از این امر منجر به این خواهد شد که در تقویت اعتماد به نفستان در مسیر صحیحی گام بردارید .

در مرحله بعدی:

باید از خودتان بپرسید که چرا در برخی از جنبه های زندگی دارای اعتماد به نفس کافی نیستید؟ یک دلیل ان شاید مورد مقایسه قرار دادن خودتان با افراد دیگر باشد به این ترتیب،اگردر این مقایسه شما خودتان را کمتر از دیگران بدانید مسلما خودپنداریتان رو به  نقصان خواهد نهاد.

به طور کلی هنگامی که شما خودتان را با فرد دیگری مقایسه می کنید، این فرد چه یک هنرمند و چه یک ورزشکار، یک وکیل ،یک پزشک، یک دانشجو اگر ان فرد را در برخی خصوصیت ها بهتر از خودتان بدانید خودپنداری شما تضعیف خواهد گشت. اما جهت مقابله با این وضعیت و برای اینکه خودپنداری صحیح و مناسبی از خود داشته باشید بهترین شیوه نگرستین به سایرافراد  داشتن یک نگرش کلی است –نگرشی که در ان همه انسانها با هم برابر در نظر گرفته میشوند.بنابرین از این نقطه نظر شما با هر انسان دیگری برابر هستید.شما با یک اسب برابر نیستید زیرا یک اسب بسیار قوی تر از شماست اما شما در مورد قدرت خودتان نسبت به ان اسب هیچ نقصانی احساس نمیکنید زیرا این حیوان خارج از دایره تعمیم شما به عنوان یک انسان قرار دارد. برخی از ما افراد دیگر را دارای خصلت هایی میبینیم که خود فاقد ان هستیم ولذا در خودمان احساس کمبود میکنیم .اگر ما دیگران را به عنوان یک انسان بنگریم متوجه خواهیم شد که هر انسانی در روی زمبن توانایی انجام کارهایی را دارد که ما نداریم از طرف دیگر ما هم میتوانیم کارهایی انجام دهیم که دیگران نمیتوانند. اما این امتیازات ما را از دیگران کوچکتر یا بزرگتر نمی سازد. بلکه فقط باعث ایجاد تفاوت هایی بین ما و دیگران دربرخی از زمینه های خاص زندگی میگردد. بنابراین اگر کسی خصلتی داشته باشد که ما نداشته باشیم و این مسئله ممکن است از نظر ان کس نوعی برتری به حساب اید ولی از نظر ما ان خصلت تنها تفاوت ساده ای بین ما و او خواهد بود.

هر کس دارای امتیازاتی نسبت به دیگران است شما دارای چه توانایی هایی هستید که دیگران ندارند؟مسلما شما میتوانید کارهایی انجام دهید که افراد دوروبرتان قادر به انجام ان کار ها نیستند .ایا داشتن این توانایی ها شما را برتر از دیگران می سازد؟ یا این که فقط به این معناست که شما میتوانید کاری را بهتر از برخی از افراد دیگر انجام دهید؟اگر در زندگی شما شخصی وجود داشته باشد که شما با نگاهی از پایین به بالا او را برتر از خودتان می پندارید در این صورت لازم است بروی اعتماد به نفستان اندکی کار کنید . از طرف دیگر اگر در زندگی شما کس دیگری وجود داشته باشد که شما با نگاهی از بالا به پائین او را کمتر از خودتان    می پندارید باز هم لازم است به تقویت اعتماد به نفستان بپردازید اما اگر شما همه انسانها را با خودتان برابر بدانید در این صورت میتوان گفت که سطح اعتماد به نفس شما خوب و طبیعی است .

راه برخورداری از اعتماد به نفس بالا:

شما در صورتی از اعتماد به نفس بالایی برخوردار خواهید شد که در« رقابت دائم با خودتان »باشید  در این صورت زندگی از نظر شما همانند یک بازی جلوه گر خواهد شد .(یعنی موقعیت های دشوار زندگی را در حکم قوانین یک بازی در نظر خواهید گرفت).

هیچ چیز در دنیا به اندازه احساس برنده بودن نمی تواند اعتماد به نفس انسان ها را تقویت کند اگر شما در موقعیتی برنده باشید اعتماد به نفستان تقویت خواهد شد اما همان طور که گفتیم اعتماد به نفس افراد در موقعیت های مختلف از سطوح مختلفی برخوردار است . ممکن است شما در یک جنبه از زندگی  مثلا در مورد شغلتان از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشید ولی در جنبه دیگری مثل سخنرانی در میان یک جمع اعتما به نفس ضعیفی داشته باشید پس میتوان چنین نتیجه گیری کرد که اعتماد به نفس افراد تصویر کلی شخصیت  انها را در بر ندارد. شما درچه زمینه ای از زندگی از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستید؟ چه کاری می توانید انجام دهید که تقریبا هیچ کس دیگری از عهده انجام ان بر نمی اید ؟ در کدام زمینه خودتان را موفق تر از دیگران احساس میکنید؟ اگر شما در انجام کاری بهتر از دفعات قبلی عمل کنید در این صورت احساس برنده بودن خواهید کرد در نتیجه اعتماد به نفستان در ان زمینه خاص به اندازه ای توسعه خواهد یافت که میتواند در زمینه های دیگر زندگی اعتماد به نفس شما را تقویت کند.

بنابر انچه که گفته شد اولین قدم شما برای تقویت اعتماد به نفستان عبارت خواهد بود از انتخاب زمینه ای در زندگی که در ان خوب عمل میکنید اما قصد دارید بهتر از ان عمل کنید این زمینه میتواند شامل فعالیت هایی از قبیل پختن غذای ساده ای همچون املت ،سرمایه گذاری برای خرید سهام ،بازی فوتبال ،امور شغلی یا حتی خریدن لباس مناسب برای خودتان و یا هر فعالیت دیگری باشد که شما در ان مهارت دارید.

در مرحله بعد:

پس از انتخاب فعالیتی که در ان نسبت به دیگران برتری دارید به سطح آلفا بروید و در این سطح تمام جنبه های ان فعالیت خاص را مورد بررسی قرار دهید.

در قدم بعدی:

پس از ایجاد تصاویر ذهنی از خودتان در حال پرداختن به ان فعالیت خاص سعی کنید با استفاده از تکنیک تصاویر ذهنی طلایی این تصاویر را گسترش دهید.«یعنی این تصاویر را شفاف تر ،بزرگتر و رنگی بکنید به ان عمق دهید ان را سه بعدی کنید وتمام احساسات مربوط به این تصاویر را به صورت واقعی در خودتان تجربه کنید» در پایان از سطح آلفا خارج شوید و ببینید که چطور میتوانید برای پیشبرد این فعالیت با خود به رقابت بپردازید.اگر شما فعالیتی را انتخاب کرده باشید که از نظر کیفیت،کمیت،و زمان قابل پیشرفت باشد انتخاب خوبی انجام داده اید.

اکنون جهت رقابت با خودتان برای پیشبرد فعالیت موردنظر، این پیشرفت را برای خودتان یک هدف قرار دهید. قبل از همه مشخص سازید که وضعیت کنونی شما نسبت به ان فعالیت چگونه است و چگونه میتوانید این وضعیت را بهتر کنید. ایا می خواهید کمیت ان را افزایش دهید یا کاهش؟ آیا می خواهید به ان سرعت بخشید یا این که می خواهید سرعت ان را کم کنید؟ ایا می خواهید حجم ان را بزرگتر کنید یا کوچکتر؟

بعد از ان:

دوباره به سطح آلفا بروید وخودتان را در حال پرداختن به ان فعالیت در وضعیتی بسیار بهتر از گذشته به تصویر در آورید . سعی کنید از همان زمینه هایی که قبلا در بررسی فعالیت مورد نظرتان برای پیشبرد اهدافتان در نظر گرفته بودید استفاده کنید و خودتان را در حال انجام انها ببینید. سرانجام برای رسیدن به اهدافتان برنامه هایی عملی تدارک ببینید به این منظور پس از خارج شدن از سطح آلفا همیشه تصویر رسیدن به اهدافتان را در ذهنتان داشته باشید.و با تمسک به این تصویر تا زمان رسیدن به ان اهداف در این مسیر گام بردارید. به این ترتیب شما با پرداختن به رقابت با خودتان پس از کسب موفقیت در این رقابت قادر خواهید شد موفق شدن و برنده بودن را برای خودتان تبدیل به عادت کنید که نتیجه ان چیزی نخواهد بود مگر افزایش اعتماد به نفس در شما .

 

امیدوارم که تونسته باشم به شما کمک کنم لطفا نظر خودتون رو درباره اینکه این مطلب تا چه حد تونسته به شما کمک کنه و چه تاثیری روی اعتماد به نفس شما داشته بیان کنید .

[ ۱۳٩٠/٤/۱٦ ] [ ٢:٥٥ ‎ب.ظ ] [ Sh_T ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام به آنان که می خواهند بهترین باشند و بهترین ها را می خواهند. من سعی دارم در این وبلاگ بهترین اطلاع رسانی رو داشته باشم و همه نوع اطلاعات و موضوعاتی رو در اختیارشما دوستان عزیز قرار بدم.لطفا با نظرات خود به پیشرفت و بقای وبلاگ کمک کنید.اگر مطلب یا موضوع خاصی مد نظرتون هست بگید تا توی وب قرار بدم.در ضمن اگر خواستید منو لینک کنید با (بهترین ها) لینک کنید و بگید تا منم شما رو لینک کنم.مطالب این وبلاگ از هیچ وبلاگ یا وبسایت دیگه ای کپی برداری نشده ممنون میشم شما هم از مطالب این وب کپی برداری نکنید. و در صورت کپی برداری منبع رو ذکر کنید.
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
داستان روزانه

音符の足跡ブログパーツ

[PR] 無料で面白タイピング!